Δείκτες ΧΑ
Γενικός 563,15
FTSE/X.A. Large Cap 1.497,74
FTSE/X.A. Mid Cap 1.192,66
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1228 0,10%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8619 0,03%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 113,767 1,06%
Γενικός Δείκτης ΧΑ