Δείκτες ΧΑ
Γενικός 647,14
FTSE/X.A. Large Cap 1.737,89
FTSE/X.A. Mid Cap 1.403,03
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,0552 -0,54%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8483 -0,30%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 119,49 -0,56%
Γενικός Δείκτης ΧΑ