Δείκτες ΧΑ
Γενικός 768,67 0,50%
FTSE/ATHEX-20 227,09 0,07%
FTSE/ATHEX-Mid40 810,33 1,71%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 230,50 -26,71%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,0917 0,30%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7329 0,03%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 130,141 0,31%
Γενικός Δείκτης ΧΑ