Δείκτες ΧΑ
Γενικός 712,17
FTSE/X.A. Large Cap 1.904,97
FTSE/X.A. Mid Cap 1.541,16
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,0893 -0,14%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8413 -0,91%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 121,50 0,19%
Γενικός Δείκτης ΧΑ