Δείκτες ΧΑ
Γενικός 550,85 -3,92%
FTSE/X.A. Large Cap 1.325,38 -4,53%
FTSE/X.A. Mid Cap 2.208,50 -1,17%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ