Δείκτες ΧΑ
Γενικός 858,12 1,25%
FTSE/X.A. Large Cap 2.202,10 0,93%
FTSE/X.A. Mid Cap 2.174,66 1,51%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ