Δείκτες ΧΑ
Γενικός 639,27
FTSE/X.A. Large Cap 1.713,05
FTSE/X.A. Mid Cap 1.366,30
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,0751 0,47%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8597 -0,58%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 121,442 -0,95%
Γενικός Δείκτης ΧΑ