Δείκτες ΧΑ
Γενικός 1.248,61
FTSE/ATHEX-20 401,83
FTSE/ATHEX-Mid40 1.230,77
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 404,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,3818 0,03%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8231 0,05%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 141,487 -0,02%
Γενικός Δείκτης ΧΑ