Δείκτες ΧΑ
Γενικός 737,02 0,34%
FTSE/X.A. Large Cap 1.946,09 0,29%
FTSE/X.A. Mid Cap 1.831,59 -0,35%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ