Δείκτες ΧΑ
Γενικός 991,33 0,13%
FTSE/ATHEX-20 324,67 0,22%
FTSE/ATHEX-Mid40 886,32 -0,30%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 322,00 -0,46%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,2669
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7875 -0,06%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 137,04 0,02%
Γενικός Δείκτης ΧΑ