Δείκτες ΧΑ
Γενικός 825,38 -1,44%
FTSE/ATHEX-20 249,66 -1,20%
FTSE/ATHEX-Mid40 910,83 -1,36%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 253,50 -19,40%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,0988 0,18%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7184 0,34%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 136,356 0,43%
Γενικός Δείκτης ΧΑ