Δείκτες ΧΑ
Γενικός 454,29 3,04%
FTSE/X.A. Large Cap 119,41 4,63%
FTSE/X.A. Mid Cap 560,09 2,85%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 197,00 -0,13%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1255
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7758
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 127,40
Γενικός Δείκτης ΧΑ