Δείκτες ΧΑ
Γενικός 624,62 -0,90%
FTSE/X.A. Large Cap 1.490,21 -0,92%
FTSE/X.A. Mid Cap 844,78 -0,70%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ