Δείκτες ΧΑ
Γενικός 900,88 -3,45%
FTSE/ATHEX-20 294,02 -3,80%
FTSE/ATHEX-Mid40 823,38 -3,02%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 288,50 -5,64%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,2588 -0,35%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7874 -0,25%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 137,29 -0,14%
Γενικός Δείκτης ΧΑ