Δείκτες ΧΑ
Γενικός 640,20
FTSE/X.A. Large Cap 1.710,75
FTSE/X.A. Mid Cap 1.423,24
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,077 -0,26%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8624 -0,30%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 119,865 -0,26%
Γενικός Δείκτης ΧΑ