Δείκτες ΧΑ
Γενικός 836,24 -1,47%
FTSE/X.A. Large Cap 2.155,72 -1,58%
FTSE/X.A. Mid Cap 2.375,04 0,03%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ