Δείκτες ΧΑ
Γενικός 995,07 3,67%
FTSE/ATHEX-20 322,81 4,07%
FTSE/ATHEX-Mid40 895,57 2,88%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 319,00 3,99%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,2424 -0,95%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7923 -0,86%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 145,88 -1,65%
Γενικός Δείκτης ΧΑ