Δείκτες ΧΑ
Γενικός 569,16
FTSE/X.A. Large Cap 1.532,34
FTSE/X.A. Mid Cap 1.182,19
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1071 0,76%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8379 0,22%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 116,10 0,92%
Γενικός Δείκτης ΧΑ