Δείκτες ΧΑ
Γενικός 636,83
FTSE/X.A. Large Cap 176,75
FTSE/X.A. Mid Cap 769,14
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1107 -0,97%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,76 -0,39%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 122,48 -0,32%
Γενικός Δείκτης ΧΑ