Δείκτες ΧΑ
Γενικός 729,31 0,39%
FTSE/X.A. Large Cap 1.898,32 0,69%
FTSE/X.A. Mid Cap 2.469,96 0,44%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ