Δείκτες ΧΑ
Γενικός 1.161,81 -0,49%
FTSE/ATHEX-20 376,66 -0,54%
FTSE/ATHEX-Mid40 1.053,59 0,34%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 376,50 -0,40%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,3136 0,03%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7912 0,01%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 136,66
Γενικός Δείκτης ΧΑ