Δείκτες ΧΑ
Γενικός 794,84 4,37%
FTSE/ATHEX-20 238,53 4,51%
FTSE/ATHEX-Mid40 771,18 3,38%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 240,00 -23,69%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,0878 0,02%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7142
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 129,562 0,03%
Γενικός Δείκτης ΧΑ