Δείκτες ΧΑ
Γενικός 866,65 0,49%
FTSE/ATHEX-20 278,10 0,89%
FTSE/ATHEX-Mid40 774,31 -0,28%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 271,50 -13,67%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,2261 0,31%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7849 0,36%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 147,036 0,64%
Γενικός Δείκτης ΧΑ