Δείκτες ΧΑ
Γενικός 702,85 0,35%
FTSE/X.A. Large Cap 1.667,52 0,61%
FTSE/X.A. Mid Cap 1.007,26 -0,54%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ