Δείκτες ΧΑ
Γενικός 857,54 0,99%
FTSE/ATHEX-20 254,02 1,88%
FTSE/ATHEX-Mid40 914,07 0,23%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 255,50 -18,76%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1019 -0,54%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,723 -0,39%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,44 -0,08%
Γενικός Δείκτης ΧΑ