Δείκτες ΧΑ
Γενικός 721,93 -1,59%
FTSE/ATHEX-20 215,63 -1,48%
FTSE/ATHEX-Mid40 730,08 -1,52%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 209,50 -33,39%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1307 0,29%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7495 -0,05%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,516 -0,04%
Γενικός Δείκτης ΧΑ