Δείκτες ΧΑ
Γενικός 712,94 0,66%
FTSE/X.A. Large Cap 1.862,66 0,72%
FTSE/X.A. Mid Cap 2.347,64 -0,52%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ