Δείκτες ΧΑ
Γενικός 658,55
FTSE/X.A. Large Cap 1.595,31
FTSE/X.A. Mid Cap 2.509,88
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ