Δείκτες ΧΑ
Γενικός 763,87 0,06%
FTSE/X.A. Large Cap 2.010,08 -0,17%
FTSE/X.A. Mid Cap 2.331,21 -0,95%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ