Δείκτες ΧΑ
Γενικός 993,73 -0,14%
FTSE/ATHEX-20 324,42 -0,07%
FTSE/ATHEX-Mid40 898,11 0,13%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 321,00 -0,54%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,2644 -0,02%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7879 -0,04%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 135,46 -0,06%
Γενικός Δείκτης ΧΑ