Δείκτες ΧΑ
Γενικός 620,65 1,09%
FTSE/X.A. Large Cap 1.681,12 0,94%
FTSE/X.A. Mid Cap 1.328,60 0,84%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,07 0,35%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8417 0,45%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 122,396 0,98%
Γενικός Δείκτης ΧΑ