Δείκτες ΧΑ
Γενικός 635,84
FTSE/X.A. Large Cap 1.663,18
FTSE/X.A. Mid Cap 2.273,82
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ