Δείκτες ΧΑ
Γενικός 862,40 0,76%
FTSE/X.A. Large Cap 2.143,04 0,87%
FTSE/X.A. Mid Cap 2.870,21 0,56%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ