Δείκτες ΧΑ
Γενικός 1.211,19 -0,28%
FTSE/ATHEX-20 389,53 -0,33%
FTSE/ATHEX-Mid40 1.115,54 0,01%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 390,00 -0,32%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,3433 0,02%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7912 0,03%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 136,80 0,08%
Γενικός Δείκτης ΧΑ