Δείκτες ΧΑ
Γενικός 962,05 -2,83%
FTSE/ATHEX-20 312,27 -2,81%
FTSE/ATHEX-Mid40 869,37 -2,90%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 309,75 -0,40%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,2468 -0,09%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7939 0,02%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 146,914 -0,06%
Γενικός Δείκτης ΧΑ