Δείκτες ΧΑ
Γενικός 869,64 0,54%
FTSE/X.A. Large Cap 2.151,81 0,52%
FTSE/X.A. Mid Cap 2.783,88 -0,15%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ