Δείκτες ΧΑ
Γενικός 830,60 0,70%
FTSE/X.A. Large Cap 2.180,21 0,71%
FTSE/X.A. Mid Cap 1.828,47 0,01%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,15%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,912 -0,14%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 128,01 -0,31%
Γενικός Δείκτης ΧΑ