Δείκτες ΧΑ
Γενικός 876,17 0,26%
FTSE/X.A. Large Cap 2.170,86 0,15%
FTSE/X.A. Mid Cap 2.856,97 -0,20%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ