Δείκτες ΧΑ
Γενικός 1.157,74 0,66%
FTSE/ATHEX-20 372,17 0,65%
FTSE/ATHEX-Mid40 1.077,70 0,69%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 372,50 1,15%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,3471 0,04%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7903 0,18%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 136,59 -0,04%
Γενικός Δείκτης ΧΑ