Δείκτες ΧΑ
Γενικός 1.148,64 3,67%
FTSE/ATHEX-20 373,31 3,92%
FTSE/ATHEX-Mid40 1.029,67 2,27%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 370,25 -0,27%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,2829
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7873
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 139,89
Γενικός Δείκτης ΧΑ