Δείκτες ΧΑ
Γενικός 934,22 0,22%
FTSE/X.A. Large Cap 2.335,39 0,33%
FTSE/X.A. Mid Cap 3.076,64 0,84%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ