Δείκτες ΧΑ
Γενικός 659,94 -1,22%
FTSE/X.A. Large Cap 194,45 -3,61%
FTSE/X.A. Mid Cap 769,69 -0,78%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 194,75 -0,26%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,0864 -0,23%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,699 -0,06%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 135,181 -0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ