Δείκτες ΧΑ
Γενικός 626,46 0,80%
FTSE/X.A. Large Cap 183,01 1,08%
FTSE/X.A. Mid Cap 770,44 0,96%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 184,75
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1217 -0,02%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7333 0,05%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 135,186
Γενικός Δείκτης ΧΑ