Δείκτες ΧΑ
Γενικός 519,33 -2,89%
FTSE/X.A. Large Cap 1.385,56 -4,03%
FTSE/X.A. Mid Cap 660,16 -2,79%
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/X.A. Large Cap 0,00
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1014 -0,88%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8345 2,84%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 112,40 -0,83%
Γενικός Δείκτης ΧΑ