Δείκτες ΧΑ
Γενικός 1.260,72
FTSE/ATHEX-20 406,61
FTSE/ATHEX-Mid40 1.240,11
Σ.Μ.Ε. σε δείκτες
FTSE/ATHEX-20 406,75 0,37%
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,3799 -0,05%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8213 0,10%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 141,484 -0,15%
Γενικός Δείκτης ΧΑ