Δείκτες ΧΑ
Γενικός 625,69
FTSE/X.A. Large Cap 1.635,82
FTSE/X.A. Mid Cap 2.260,80
Ισοτιμίες ΕΚΤ
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟ 1,1742 -0,62%
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,8843 0,32%
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 132,815 0,16%
Γενικός Δείκτης ΧΑ