Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα με το εκπαιδευτικό υλικό (σε μορφή webinar) καθώς και οδηγίες για την εμφάνιση και παρακολούθηση του, παρακαλούμε επιλέξατε τους παρακάτω συνδέσμους:

 

Ενημερωτικό υλικό (Webinar) 

Οδηγίες εμφάνισης και παρακολούθησης Webinar

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Διεθνών Αγορών της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (210 367 7460, Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-23:00, International.Markets@alphafinance.gr).

 
 
 

Ο Επενδυτής με την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ρητά αποδέχεται την Γενική Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης της ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., όπως επίσης και τους σχετικούς όρους της σύμβασης ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Επενδυτή.

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έδρα: Μέρλιν 5, 106 71 Αθήναι, www.alphafinance.gr
Εξυπηρέτηση Πελατών: Τ +30 210 370 5700, F +30 210 370 5750, E-mail: alphatrade@alphafinance.gr
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1176701000 - Εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Λειτουργίας 42/13.04.1989