Αναζήτηση Μετοχής
 Κωδικός  Όνομα
 *ΦΡΙΓΟ   *FRIGOGLASS (KO) 
 ΑΣΚΟ   A.S. COMPANY (ΚΟ) 
 ΑΡΑΙΓ   AEGEAN (ΚΟ) 
 *ΑΛΦΑ   ALPHA BANK (ΚΟ) 
 ΑΛΦΑ   ALPHA BANK (ΚΟ) 
 ΑΔΑΚ   ALPHA ETF FTSE 
 ΑΝΔΡΟ   ALPHA TRUST - ΑΝΔ (ΚΟ) 
 ΑΤΡΑΣΤ   ALPHA TRUST (ΚΟ) 
 ΑΣΤΑΚ   ALPHA ΑΣΤ.ΑΚΙΝ. (ΚΟ) 
 ΑΤΤ   ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 
 ΑΤΤΙΚΑ   ATTICA GROUP (ΚΟ) 
 ΑΒΕ   AUDIO VISUAL (ΚΟ) 
 ΟΤΟΕΛ   AUTOHELLAS (ΚΟ) 
 ΑΧΟΝ   AXON ΣΥΜ/ΧΩΝ (KO) 
 ΜΠΡΙΚ   BRIQ PROPERTIES Α.Ε ΕΠΕΝΔ. ΣΕ ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΚΟ) 
Σελίδα  1  από  22
 
 
 

Ο Επενδυτής με την χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ρητά αποδέχεται την Γενική Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης της ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., όπως επίσης και τους σχετικούς όρους της σύμβασης ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Επενδυτή.

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έδρα: Μέρλιν 5, 106 71 Αθήναι, www.alphafinance.gr
Εξυπηρέτηση Πελατών: Τ +30 210 370 5700, F +30 210 370 5750, E-mail: alphatrade@alphafinance.gr
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1176701000 - Εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Λειτουργίας 42/13.04.1989