Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Alpha Finance, με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο Κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνει αναλυτικά.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο αναφορικά με την ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πατώντας εδώ.

Άσκηση δικαιωμάτων
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που έχουν θεσπιστεί από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που επεξεργάζεται η Alpha Finance ΑΕΠΕΥ, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων και το υποβάλετε στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης ή μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς:

Alpha Finance
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Λεωφόρος Αθηνών 103, 104 47 ΑΘΗΝΑ 

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων
ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Διεύθυνση: Μέρλιν 5, 106 71 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 367 7400

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK
Για την ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 15, 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 326 6953
Email: contact-DPO@alpha.gr»