Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Εξυπηρέτηση Πελατών : Άνοιγμα Λογαριασμού

Άνοιγμα Λογαριασμού

Για την εκτέλεση των χρηματιστηριακών συναλλαγών σας μέσω του ALPHATRADE είναι αναγκαία η υπογραφή σύμβασης με την Alpha Finance και η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-Banking της Alpha Bank καθώς η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες πραγματοποιείται με κοινούς κωδικούς εισόδου.

Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών του ALPHATRADE, είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στο όνομά σας στην Alpha Bank ανεξαρτήτως χρηματικού υπολοίπου.

Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του ALPHATRADE, ανάλογα με την υπάρχουσα σχέση που έχετε με την Alpha Finance, είναι οι εξής:

  1. Αν δεν είστε πελάτης της Alpha Finance έχετε τη δυνατότητα:
    Να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank όπου θα υπογράψετε τη σύμβαση και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και να ενημερωθείτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις συνεργασίας με την Alpha Finance. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αν έχετε Μερίδα και Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ (Σύστημα Άϋλων Τίτλων) θα πρέπει να γνωρίζετε τους αριθμούς αυτούς ώστε να συμπληρωθεί στα συμβατικά έγγραφα η Εξουσιοδότηση Χρήσης για το ΣΑΤ ή σε περίπτωση που δεν διαθέτετε Μερίδα και Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, Αίτηση Δημιουργίας Μερίδας και Λογαριασμού Αξιών ΣΑΤ. Εφόσον δεν διαθέτετε κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-Banking της Alpha Bank, θα ακολουθήσει η διαδικασία εγγραφής σας σε αυτές.
  2. Αν είστε ήδη πελάτης της Alpha Finance, έχετε υπογράψει την σύμβαση και δεν διαθέτετε ενεργή συνδρομή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-Banking, έχετε τη δυνατότητα:
    Να πραγματοποιήσετε δωρεάν εγγραφή μέσω της εφαρμογής myAlpha Mobile, εύκολα και χωρίς να απαιτείται να επισκεφτείτε Κατάστημα της Alpha Bank. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε πρόσβαση στο κινητό σας τηλέφωνο και το e-mail σας, καθώς και να διαθέτετε μία χρεωστική ή πιστωτική κάρτα εκδόσεως Alpha Bank. Εναλλακτικά, μπορείτε πάντα να επισκεφτείτε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank για την εγγραφή σας στις υπηρεσίες e-Banking*.

    *Σημειώνουμε ότι για την εγγραφή σας στο Κατάστημα, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

Για την είσοδό σας στο Alpha Web Trading και Alpha Mobile Trading θα χρησιμοποιείτε τον Κωδικό Συνδρομητή (User ID) και τον Μυστικό Κωδικό (Password) που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες MyAlpha Web και MyAlpha Mobile της Alpha Bank.

Για την είσοδό σας στο Alpha IVR Trading θα χρησιμοποιείτε τον Κωδικό Συνδρομητή
(User ID) και τον Μυστικό Κωδικό (Password) που χρησιμοποιείτε στο Alphaphone Banking.

Το Τμήμα Εξυπηρετήσεως Πελατών της Alpha Finance βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 210 370 5700 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση alphatrade@alphafinance.gr.