Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Προϊόντα και Υπηρεσίες

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Η ALPHA FINANCE, ακολουθώντας στρατηγική ανοικτής αρχιτεκτονικής, διευρύνει τις επενδυτικές επιλογές των πελατών της, προσφέροντας μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών και παρέχοντας πρόσβαση στις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού.

Με σύγχρονες υποδομές, η ALPHA FINANCE προσφέρει ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες σε Ιδιώτες και Επαγγελματίες πελάτες: 

Μετοχές Χ.Α.-Χ.Α.Κ. και Παράγωγα Χ.Α.
Πρόσβαση στην αγορά μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) καθώς και στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διεθνείς αγορές
Διεύρυνση των επενδυτικών επιλογών, επενδύοντας σε μετοχές και παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στα αγορές του εξωτερικού.

Συναλλαγές με πίστωση
Δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών στο Χ.Α. με την παροχή πιστώσεως (Margin Financing).

Ειδική Διαπραγμάτευση
Η ALPHA FINANCE δραστηριοποιείται ως Ειδικός Διαπραγματευτής σε μετοχές και παράγωγα προϊόντα του Χ.Α.

ALPHATRADE
Ηλεκτρονικές συναλλαγές με αμεσότητα και ασφάλεια μέσω των εναλλακτικών δικτύων της ALPHA FINANCE.

Οικονομικές Αναλύσεις
Έγκαιρη ενημέρωση, με τις τεκμηριωμένες εταιρικές κλαδικές και μακροοικονομικές οικονομικές αναλύσεις της ALPHA FINANCE.

Εκκαθάριση Συναλλαγών και Θεματοφυλακή
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκκαθαρίσεως συναλλαγών και θεματοφυλακής για το σύνολο των εγχώριων και διεθνών αγορών.