Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Προϊόντα και Υπηρεσίες : ALPHATRADE : ΑLPHA IVR TRADING

ΑLPHA IVR TRADING

Η υπηρεσία ALPHA IVR TRADING είναι μία σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεφωνικής εξυπηρετήσεως. Καλώντας στο τηλέφωνο 210 370 5700, μέσω κωδικοποιημένων τηλεφωνικών μηνυμάτων, το σύστημα καθοδηγεί στην υπηρεσία που έχει επιλεχθεί.

Για  τη χρήση της υπηρεσίας ALPHA IVR TRADING είναι απαραίτητη η γνώση της κωδικοποιήσεως των μετοχών.

Μέσω της υπηρεσίας ALPHA IVR TRADING οι πελάτες έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Διαβίβαση των ακόλουθων τύπων εντολών αγοράς/πωλήσεως:
  • Εντολή με όριο τιμής (limit): Η εντολή εκτελείται μόνο κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως στη συγκεκριμένη τιμή ή σε καλύτερη αυτής
  • Εντολή ελεύθερη τιμής (market): Η εντολή εκτελείται στην καλύτερη δυνατή τιμή μόλις εισαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του χρηματιστηρίου
  • Εντολή στο άνοιγμα (at open): Η εντολή εκτελείται στην έναρξη της συνεδριάσεως στην τιμή ανοίγματος της μετοχής
  • Εντολή στο κλείσιμο (at close): Η εντολή εκτελείται μετά το τέλος της συνεδριάσεως στην τιμή κλεισίματος της μετοχής
 • Ενημέρωση σχετικά με την εκτέλεση των εντολών της τρεχούσης ημέρας
 • Ενημέρωση σχετικά με τη συνολική αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας
 • Ενημέρωση για το χρηματικό σας υπόλοιπο στην Alpha Finance
 • Ενημέρωση τιμών μετοχών σε πραγματικό χρόνο

Μεταβολές ή ακυρώσεις των εντολών που έχουν διαβιβασθεί μέσω της υπηρεσίας
ALPHA IVR TRADING εκτελούνται μέσω αντιπροσώπου καλώντας στο τηλέφωνο 210 370 5700.

Η ALPHA FINANCE αξιοποιώντας την online σύνδεση με τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο πελάτης στην Alpha Bank δίδει τη δυνατότητα αξιοποιήσεως της διαθέσιμης ρευστότητος όποτε το επιθυμεί. Όλες οι χρηματικές κινήσεις που απαιτούνται (αγορές) ή απορρέουν από τις συναλλαγές του (πωλήσεις), εκτελούνται αυτόματα (χρεώσεις/πιστώσεις) χωρίς καμία δική του επιβάρυνση.

Για την εισαγωγή εντολής αγοράς αρκεί το ποσό της εντολής να καλύπτεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του συνδεδεμένου τραπεζικού λογαριασμού στην Alpha Bank, προσαυξημένο με την καθαρή αξία τυχόν μη εκκαθαρισμένων πράξεων αγοράς και πωλήσεως.

Εντολές πωλήσεως εισάγονται μόνο για τίτλους που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο των πελατών της ALPHA FINANCE και για πλήθος που δεν υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα (συμπεριλαμβανομένων των μη εκκαθαρισμένων εκτελεσμένων πράξεων αγορών/πωλήσεων).

Η ALPHA FINANCE δίδει ιδιαίτερη σημασία στην αμεσότητα της εξυπηρετήσεως των πελατών της, στην ταχύτητα της εκτελέσεως των εντολών τους καθώς και στην ασφάλεια των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές εκτελούνται αυστηρά με τη χρήση του μυστικού, προσωπικού κωδικού ασφαλείας (PIN).

Αξιοποιείστε το πλήθος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σας προσφέρεται απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το μειωμένο κόστος των ηλεκτρονικών συναλλαγών.