Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Προϊόντα και Υπηρεσίες : ALPHATRADE : ALPHA PHONE TRADING

ALPHA PHONE TRADING

Η υπηρεσία ALPHA PHONE TRADING, είναι η εξειδικευμένη υπηρεσία τηλεφωνικής διαβιβάσεως των χρηματιστηριακών εντολών που αφορούν συναλλαγές, είτε τοις μετρητοίς είτε με τη χρήση πιστώσεως.

Καλώντας στο τηλέφωνο 210 370 5700, εξειδικευμένοι αντιπρόσωποι είναι στη διάθεσή σας να υποδεχτούν τις
εντολές σας για την αγορά/πώληση μετοχών.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ALPHA PHONE TRADING, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Διαβίβαση των ακόλουθων τύπων εντολών αγοράς/πωλήσεως:
  • Εντολή με όριο τιμής (limit). Η εντολή εκτελείται μόνο κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως στη συγκεκριμένη τιμή ή σε καλύτερη αυτής
  • Εντολή ελεύθερη τιμής (market): Η εντολή εκτελείται στην καλύτερη δυνατή τιμή μόλις εισαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του χρηματιστηρίου
  • Εντολή στο άνοιγμα (at open): Η εντολή εκτελείται στην έναρξη της συνεδριάσεως στην τιμή ανοίγματος της μετοχής
  • Εντολή στο κλείσιμο (at close): Η εντολή εκτελείται μετά το τέλος της συνεδριάσεως στην τιμή κλεισίματος της μετοχής
 • Ενημέρωση για την εκτέλεση των εντολών σας
 • Μεταβολή ή ακύρωση των εντολών σας.

Η ALPHA FINANCE αξιοποιώντας την online σύνδεση με τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο πελάτης στην Alpha Bank δίδει τη δυνατότητα αξιοποιήσεως της διαθέσιμης ρευστότητος  όποτε το επιθυμεί. Όλες οι χρηματικές κινήσεις που απαιτούνται (αγορές) ή απορρέουν από τις συναλλαγές του (πωλήσεις), εκτελούνται αυτόματα (χρεώσεις/πιστώσεις) χωρίς καμία δική του επιβάρυνση.

Για την εισαγωγή εντολής αγοράς αρκεί το ποσό της εντολής να καλύπτεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του συνδεδεμένου τραπεζικού λογαριασμού στην Alpha Bank προσαυξημένο με την καθαρή αξία τυχόν μη εκκαθαρισμένων πράξεων αγορών και πωλήσεων.

Εντολές πωλήσεως εισάγονται μόνο για τίτλους που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο των πελατών και για πλήθος που δεν υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα (συμπεριλαμβανομένων των μη εκκαθαρισμένων εκτελεσμένων πράξεων αγορών/πωλήσεων).

Η ALPHA FINANCE δίδει ιδιαίτερη σημασία στην αμεσότητα της εξυπηρετήσεως του πελάτη, στην ταχύτητα της εκτελέσεως των εντολών καθώς και στην ασφάλεια των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές εκτελούνται αυστηρά με τη χρήση του μυστικού, προσωπικού κωδικού ασφαλείας (PIN), ενώ για την ασφάλεια των πελατών, οι τηλεφωνικές συνομιλίες καταγράφονται.