Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Προϊόντα και Υπηρεσίες : ALPHATRADE : ALPHA WEB TRADING

ALPHA WEB TRADING

 

Η ALPHA FINANCE προσφέρει στους πελάτες της μια σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών παρέχοντας επενδυτικά εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες της αγοράς.

Πλήρης εικόνα της αγοράς, τιμές δεικτών και μετοχών, γραφήματα, θεμελιώδη μεγέθη, οικονομικές αναλύσεις, πληθώρα θεματικών ενοτήτων, εγχώριων και διεθνών ειδήσεων (οικονομία, αγορά, επικαιρότητα, επισκόπηση Τύπου, επιχειρήσεις), αποτελούν ισχυρά εργαλεία ώστε να μπορείτε να τεκμηριώσετε τις επενδυτικές σας επιλογές.

Η υπηρεσία ALPHA WEB TRADING δίδει τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας, για πλήρη διαχείριση των εντολών και των χαρτοφυλακίων των πελατών, καθώς και για τη διενέργεια συναλλαγών είτε τοις μετρητοίς είτε με τη χρήση πιστώσεως (Margin Financing).

Οι πελάτες, έχοντας στη διάθεσή τους τιμές σε πραγματικό χρόνο, μπορούν εύκολα και γρήγορα να διαβιβάσουν τις εντολές τους (αγορές, πωλήσεις).

Μέσω της υπηρεσίας ALPHA WEB TRADING, διαβιβάζονται οι ακόλουθοι τύποι εντολών:

  • Εντολή με όριο τιμής (limit): Η εντολή εκτελείται μόνο κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως στη συγκεκριμένη τιμή ή σε καλύτερη αυτής.
  • Εντολή ελεύθερη τιμής (market): Η εντολή εκτελείται στην καλύτερη δυνατή τιμή μόλις εισαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του χρηματιστηρίου
  • Εντολή στο άνοιγμα (at open): Η εντολή εκτελείται στην έναρξη της συνεδριάσεως στην τιμή ανοίγματος της μετοχής.
  • Εντολή στο κλείσιμο (at close): Η εντολή εκτελείται μετά το τέλος της συνεδριάσεως στην τιμή κλεισίματος της μετοχής.

Η ALPHA FINANCE αξιοποιώντας την online σύνδεση με τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο πελάτης στην Alpha Bank δίδει τη δυνατότητα αξιοποιήσεως της διαθέσιμης ρευστότητος όποτε το επιθυμεί. Όλες οι χρηματικές κινήσεις που απαιτούνται (αγορές) ή απορρέουν από τις συναλλαγές του (πωλήσεις), εκτελούνται αυτόματα (χρεώσεις/πιστώσεις) χωρίς καμία δική του επιβάρυνση.

Για την εισαγωγή εντολής αγοράς αρκεί το ποσό της εντολής να καλύπτεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του συνδεδεμένου τραπεζικού λογαριασμού στην Alpha Bank προσαυξημένο με την καθαρή αξία τυχόν μη εκκαθαρισμένων πράξεων αγορών και πωλήσεων.

Εντολές πωλήσεως εισάγονται μόνο για τίτλους που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη της ALPHA FINANCE και για πλήθος που δεν υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα (συμπεριλαμβανομένων των μη εκκαθαρισμένων εκτελεσμένων πράξεων αγορών/πωλήσεων).

Για όλες τις εντολές που καταχωρεί ο πελάτης, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεμβαίνοντας εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το απαιτούν (μεταβολή εντολής, ακύρωση εντολής).

Ανοίγοντας λογαριασμό στο ALPHATRADE αξιοποιείτε το πλήθος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σας προσφέρονται απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το μειωμένο κόστος των ηλεκτρονικών συναλλαγών.