Παράγωγα στις Διεθνείς Αγορές

Η ALPHA FINANCE διευρύνει τους επενδυτικούς ορίζοντες προσφέροντας πρόσβαση στα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια παραγώγων προϊόντων και εμπορευμάτων όπως τα EUREX, EURONEXT, LIFFE, CME, CBOE, CBOT, NYBOT, NYMEX.

Εξειδικευμένα στελέχη είναι στη διάθεσή των πελατών της
ALPHA FINANCE ώστε να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής, με στόχο να επιλεχθεί το προϊόν που ταιριάζει στο προφίλ του πελάτη.

Η ALPHA FINANCE προσφέρει με ταχύτητα και ασφάλεια τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών σε προϊόντα όπως:

  • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως και Δικαιώματα Προαιρέσεως στους μεγαλύτερους δείκτες των διεθνών χρηματιστηρίων
  • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως και Δικαιώματα Προαιρέσεως σε μετοχές
  • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως και Δικαιώματα Προαιρέσεως σε ισοτιμίες νομισμάτων
  • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως και Δικαιώματα Προαιρέσεως σε εμπορεύματα και μέταλλα
  • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως και Δικαιώματα Προαιρέσεως σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος

Η ALPHA FINANCE παρέχει για όλα τα χρηματιστήρια ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκκαθαρίσεως συναλλαγών και θεματοφυλακής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριοποίηση στις διεθνείς αγορές μπορείτε να επικοινωνείτε με τη  Διεύθυνση Διεθνών Αγορών της Alpha Finance στο τηλέφωνο 
210 367 7460, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 23:00, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση International.Markets@alphafinance.gr.