Μετοχές στις Διεθνείς Αγορές

H ALPHA FINANCE διευρύνει τις επενδυτικές επιλογές, προσφέροντας πρόσβαση στις μεγαλύτερες αγορές μετοχών του εξωτερικού.

Μία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες:

 • Άμεση εκτέλεση των συναλλαγών σε πληθώρα επενδυτικών προϊόντων
  • Μετοχές εισηγμένων εταιριών
  • ETF's (Exchange Traded Funds)
  • ADR's (American Depository Receipts)
 • Έγκαιρη εκκαθάριση των συναλλαγών η οποία συνοδεύεται από:
  • Έκδοση επιβεβαιώσεων εκτελέσεως εντολών
  • Συναλλαγματοποίηση των απαιτούμενων κεφαλαίων
  • Διαχείριση των κινήσεων κεφαλαίου
 • Πλήρεις υπηρεσίες θεματοφυλακής που περιλαμβάνουν:
  • Τήρηση και φύλαξη τίτλων
  • Καθημερινή αποτίμηση του χαρτοφυλακίου
  • Παρακολούθηση των εταιρικών πράξεων και ενημέρωση
  • Διαχείριση εντολών και συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις
  • Είσπραξη μερισμάτων και αυτόματη κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Alpha Bank
  • Συναλλαγματοποίηση κεφαλαίου όπου απαιτείται

Η ενημέρωση των πελατών της ALPHA FINANCE καλύπτεται διαρκώς με περιοδικές αναφορές (ημερήσιες, εβδομαδιαίες).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριοποίηση στις διεθνείς αγορές μπορείτε να επικοινωνείτε με τη  Διεύθυνση Διεθνών Αγορών της Alpha Finance στο τηλέφωνο 
210 367 7460, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 23:00, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση International.Markets@alphafinance.gr.