Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Προϊόντα και Υπηρεσίες : Εκκαθάριση Συναλλαγών & Θεματοφυλακή

Υπηρεσίες Εκκαθαρίσεως Συναλλαγών & Θεματοφυλακής

Η ALPHA FINANCE στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χρηματιστηριακών υπηρεσιών παρέχει πλήρεις υπηρεσίες εκκαθαρίσεως συναλλαγών και θεματοφυλακής, καλύπτοντας το σύνολο των παρεχόμενων χρηματιστηριακών προϊόντων (μετοχές στο Χ.Α-Χ.Α.Κ., παράγωγα στο Χ.Α., μετοχές και παράγωγα στις διεθνείς αγορές).

Υπηρεσίες Εκκαθαρίσεως Συναλλαγών

Η ALPHA FINANCE αξιοποιώντας την online σύνδεση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρούν οι πελάτες στην Alpha Bank, αυτοματοποιεί την εξυπηρέτησή τους, εκκαθαρίζοντας με ταχύτητα και ασφάλεια τις χρηματιστηριακές τους συναλλαγές τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές.

Για τις συναλλαγές αγοράς, το απαιτούμενο χρηματικό ποσό δεσμεύεται στον τραπεζικό λογαριασμό και εκταμιεύεται για την εκπλήρωση της υποχρεώσεως κατά την ημέρα εκκαθαρίσεως, ώστε να μην έχει ο πελάτης απώλεια πιστωτικών τόκων.

Για τις συναλλαγές πωλήσεως, το προϊόν της πωλήσεως κατατίθεται αυτόματα στον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη κατά την ημέρα εκκαθαρίσεως των συναλλαγών.

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Η ALPHA FINANCE παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες θεματοφυλακής οι οποίες αφορούν στο σύνολο των τίτλων που κατέχουν οι πελάτες της στην ελληνική και στις διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων. Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής περιλαμβάνουν:

 • Φύλαξη τίτλων
 • Συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις όπως:
  • αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
  • είσπραξη μερισμάτων με αυτόματη πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού
  • παραλαβή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ή από έκδοση δωρεάν μετοχών
  • δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις
 • Μηνιαία ταχυδρομική αποστολή αναλυτικής κινήσεως (statement) τίτλων και χρημάτων