Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Προϊόντα και Υπηρεσίες : Παράγωγα Χ.Α.

Παράγωγα στο Χ.Α.

Η ALPHA FINANCE είναι μέλος της αγοράς παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και μέλος της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνων (ΕΤΕΚ).

Το Τμήμα Πωλήσεων Παραγώγων και το Τμήμα Εκκαθαρίσεως Συναλλαγών επί Παραγώγων απαρτίζεται από επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη με πιστοποίηση από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ALPHA FINANCE δίδει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που μπορούν να προσφέρουν τα παράγωγα στη διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών. Με έμφαση στην προστασία των επενδυτών, εκτός από τις υπηρεσίες άμεσης εκτελέσεως και εκκαθαρίσεως των συναλλαγών, παρέχει ενημέρωση για διενέργεια στρατηγικών αντισταθμίσεως κινδύνων του χαρτοφυλακίου σας (hedging) καθώς και στρατηγικές εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage).

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συμβούλων της ALPHA FINANCE, οι πελάτες της μπορούν να επενδύσουν στην αγορά παραγώγων του Χ.Α. σε:

  • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως σε δείκτες του Χ.Α.(index futures)
  • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως σε μετοχές του Χ.Α.(stock futures)
  • Δικαιώματα Προαιρέσεως επί δεικτών του Χ.Α.(index options)
  • Δικαιώματα Προαιρέσεως επί μετοχών του Χ.Α. (stock options)
  • Προϊόντα δανεισμού τίτλων (stock repo, stock reverse repo)

Για τις συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκκαθαρίσεως συναλλαγών και θεματοφυλακής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών στο τηλέφωνο 210 370 5700 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση alphatrade@alphafinance.gr.