Βρίσκεστε εδώ : Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα : Η Εταιρία : Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Στην ALPHA FINANCE πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι είναι το κλειδί της επιτυχίας. Εστιάζουμε την προσοχή μας στην επιλογή του καλύτερου ανθρωπίνου δυναμικού της αγοράς. Επενδύουμε στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων,  όπως διοικητικές, τεχνικές, αναλυτικές κ.λπ.

Στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητος, οι άνθρωποί μας έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Το 80% του ανθρώπινου δυναμικού είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως ενώ το 33% των εργαζομένων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 της υπ' αριθμ. 18/809/21.2.2018 απόφασης  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιούμε κατάσταση των πιστοποιημένων υπαλλήλων που απασχολούνται στην εταιρία μας.

Πιστοποιημένοι Υπάλληλοι ALPHA FINANCE