Διεθνείς Αγορές - Μετοχές ΠΙΣΩ

Υπάρχει ελάχιστο ποσό για τη τηλεφωνική διενέργεια συναλλαγών στα Διεθνή Χρηματιστήρια;

Όχι, μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές ανεξαρτήτως συνολικής αξίας.