Διεθνείς Αγορές - Παράγωγα ΠΙΣΩ

Ποια είναι τα περιθώρια ασφάλισης για να ανοίξω ένα Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης;

Υπάρχουν κατά περίπτωση δύο είδη περιθωρίων ασφάλισης:
  • το initial και
  • το maintenance margin