Χρηματιστήριο Αθηνών - Μετοχές ΠΙΣΩ

Μπορεί οι εντολές μου να έχουν διάρκεια πάνω από μια ημέρα;

Οι χρηματιστηριακές εντολές ισχύουν μόνο για την ημέρα που έχουν διαβιβαστεί. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης, όλες οι εντολές σας, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έχουν εισαχθεί, ακυρώνονται μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.