Χρηματιστήριο Αθηνών - Μετοχές ΠΙΣΩ

Πώς μπορώ να μεταβάλλω τον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό μου;

Η μεταβολή του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού που έχετε δηλώσει στην Alpha Finance διενεργείται μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Alpha Bank συμπληρώνοντας το έντυπο Μεταβολής/Προσθήκης Τραπεζικού λογαριασμού.