Χρηματιστήριο Αθηνών - Μετοχές ΠΙΣΩ

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών μου στοιχείων;

Μέσω του Alpha Web Trading έχετε τη δυνατότητα με μεταβάλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail σας.

Για τη μεταβολή οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου όπως αριθμό ταυτότητας, αριθμό φορολογικού μητρώου κλπ. μπορείτε να καλέσετε την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 370 5700 και μετά την ταυτοποίησή σας με την χρήση Κωδικού Συνδρομητή και Μυστικού Κωδικού να δηλώσετε τη μεταβολή των στοιχείων σας.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Alpha Bank να υπογράψετε το σχετικό έντυπο μεταβολής στοιχείων με θεώρηση του ομοίου της υπογραφής σας. Το Κατάστημα με τη μεσολάβηση και της Alpha Finance θα προωθήσει το έντυπο στο Κεντρικό Αποθετήριο και μέσω αυτού θα ενημερωθούν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι (εισηγμένες εταιρίες κλπ.).