Χρηματιστήριο Αθηνών - Μετοχές ΠΙΣΩ

Πώς θα μεταφέρω το χαρτοφυλάκιο μου, από άλλη χρηματιστηριακή εταιρία, στην Alpha Finance;

Για την μεταφορά του χαρτοφυλακίου σας από άλλη χρηματιστηριακή εταιρία στην Alpha Finance, θα πρέπει να ζητήσετε την μεταφορά των μετοχών σας από την άλλη χρηματιστηριακή εταιρία στην Alpha Finance (κωδικός χειριστή 105).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την μεταφορά, είναι η ύπαρξη χρηματιστηριακού κωδικού στην Alpha Finance με τον ίδιο Λογαριασμό αξιών και Μερίδα Σ.Α.Τ. που διατηρείτε στην άλλη χρηματιστηριακή εταιρία.