Χρηματιστήριο Αθηνών - Μετοχές ΠΙΣΩ

Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ);

Όταν η ΑΜΚ αφορά σε διανομή δωρεάν μετοχών τότε οι νέες μετοχές πιστώνονται αυτόματα στη μερίδα σας. Όταν υπάρχει σε εξέλιξη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και επιθυμείτε να λάβετε μέρος, έχετε τις εξής δυνατότητες:
  • Να συμμετέχετε μέσω του Alpha Web Trading ή μέσω του Alpha Mobile Trading. Από το αντίστοιχο μενού της εφαρμογής δηλώνετε την ποσότητα των νέων μετοχών που επιθυμείτε να αποκτήσετε μέσω της ΑΜΚ και καταχωρείτε το αίτημα σας.

Μετά την επιτυχή καταχώρηση του αιτήματός σας, δεσμεύονται τα δικαιώματα στο Χαρτοφυλάκιο σας και το αντίστοιχο ποσό στον τραπεζικό σας λογαριασμό.
 
  • Να καλέσετε την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 370 5700, όπου με την χρήση του Κωδικού Συνδρομητή (User ID) και τού Μυστικού Κωδικού (Password) που χρησιμοποιείτε στο myAlpha Phone της Alpha Bank έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μέρος στην εκάστοτε ΑΜΚ